SÜVAÕPE ENDA JA TEISTE TOETAMISEKS (kevad-sügis 2016, Tallinn/Tartu)

Kutsume sind Vaikuseminutite süvaõppesse, mille esimene osa pühendub tähelepanu ja meelerahu harjutuste kasutamisele enda elukvaliteedi hüvanguks. See loob eelduse väljaõppe teiseks pooleks, mis võimaldab sul välja kujuneda Vaikuseminutite tugiisikuks nii lastele kui täiskasvanutele.

Tugiisiku süvaõpe eeldab Vaikuseminutite baaskoolituse läbimist ja võimaldab saada Vaikuseminutite piirkondliku tugivõrgustiku osaks. Lisaks soovime selle väljaõppe kaudu kaasata vene keelt kõrgtasemel oskavaid koolitajaid.

8-NÄDALANE SÜVAKURSUS: ISIKLIKU PRAKTIKA SÜVENDAMINE (aprill-mai 2016, uued grupid oktoobris!)

Vaikuseminutite süvakursus on 8-nädalane tugi osalejate eneste kohalolu ja meelerahu praktika väljaarendamiseks. Õpime sellel isikliku praktika süvakursusel erinevaid tähelepanu- ja meelerahutehnikaid, mis aitavad väljuda oravarattast ning suunavad keskenduma sellele, mis parasjagu on. Harjume olema üha enam käesolevas hetkes ja käsilolevate tegevuste juures ning suhtuma ka keerulistesse asjadesse aktsepteeriva kohaloluga. Kursusel kogetu suunab märkama enda sissejuurdunud harjumusi ja automaatseid reageerimisviise ning annab vahendid nende harjumuste muutmiseks. Õpime rahulikult vaatlema oma mõtteid ja emotsioone ning harjutame enesesõbralikkust: see kõik muudab meid teadlikumaks, rahulikumaks, efektiivsemaks, loovamaks ja õnnelikumaks. Vt täpsemalt SIIT.

puri

VAIKUSEMINUTITE TUGIISIKU KOOLITUS (august-dets 2016)

8-nädalasel süvakursusel saadud isiklik kogemus tähelepanu ja meelerahu harjutuste toimest ja kasutusviisidest on eelduseks, et olla toeks teistele huvilistele: õpetajatele, lastevanematele, lastele endile jt, kes on asunud rakendama Vaikuseminutite harjutusi. Aja jooksul tekib neil erinevaid kogemusi ja küsimusi, mille puhul on vajalik ja väärtuslik toetuda kogenud spetsialistile.

8-nädalasele kursusele järgneb 2-päevane tugiisikuks kujunemise koolitus (18.-19. august) ja grupisupervisioonid aasta lõpuni, kus:

♦    tutvustakse Vaikuseminutite süvatausta;
♦    käsitletakse peamisi küsimusi, mis kerkivad seoses harjutustega;
♦    arendatakse oskust nõustada nii noori kui täiskasvanuid grupi-ja individuaaltöö raames;
♦    töötatakse välja lahendusi, kuidas lasteaed või kool tervikuna saaks Vaikuseminutite harjutustest kõige rohkem kasu.

Olles läbinud tervikliku Vaikuseminutite süvakursuse, saab asuda toetama teisi näiteks konsultatsioonide või asutusesiseste kokkusaamiste vormis, samuti pakkuda individuaalset tuge nii rakendajatele kui lastele.

shutterstock_85954576

Tugisiiku koolitusel osalemise eeldused:

♦    8-nädalasel süvakursusel osalemine
♦    Vaikuseminutite baaskoolituse läbimine (kas avatud koolitusel või oma haridusasutuses)
♦    soov kujuneda teistele Vaikuseminutite tugiisikuks.

Praktiline info:

♦    Koolituspäevad: 18.-19. august 2016 a
♦    Koht: Junsi puhkekeskus Viljandimaal
♦    Hind: 300 eurot (sh toitlustus ja majutus)
♦    Grupisupervisioonid aasta lõpuni: kuupäevad lepitakse kokku osalejate vajadustest lähtuvalt (vähemalt kaks kohtumist)