ViiveAmet: täiskasvanute koolitaja; suhtlemistreener, NLP treener, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse programmi koolitaja, psühholoog, õppija ja areneja

Kogemus: psühholoogina alates 1986; koolitajana alates 1993; ettevõtjana alates 1996; suhtlemistreenerina alates 1997; NLP treenerina alates 1997; TÜ väärtusarenduse programmi koolitajana alates 2012; kolme poja emana alates 1978; õppijana ja arenejana alates 1957.

Miks Vaikuseminutid? Meie aeg on kiire ja stiimulite rohke, mis ei soodusta peatumist ja pausi välja kandmist. Teadlik ümberhäälestumine ühelt seisundilt ja tegevuselt teisele on arengukoht ka täiskasvanutele, kes on lastele eeskujuks. Vaikuseminutite harjutused on suurepärane algus iseendaga kontakti saamiseks, tähelepanu ja keskendumise harjutamiseks, märkamiseks, mis on päriselt ning positiivsete inimsuhete loomiseks. Regulaarne harjutamine kujundab harjumused. Mida Juku ja Mann on õppinud, seda Juhan ja Maria juba teavad ja kasutavad.