VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Lühikesed harjutused toovad laste ellu rohkem teadlikkust ja tasakaalu. Neid saab teha igaüks.

Vaikuseminutite algatusest pikemalt

Aitäh, et tunned lähemat huvi Vaikuseminutite vastu. Loodame, et leiad siit vastused Vaikuseminutitega seotud küsimustele meie tegevuse ja plaanide kohta. Oleme avatud ka küsimustele, ettepanekutele ja mõtetele: info@vaikuseminutid.ee

Kes me oleme? 

Vaikuseminutite idee ümber on koondunud grupp õpetajaid, lapsevanemaid ja erineva taustaga eksperte, kes tajuvad Eesti laste teravat vajadust keskendumise ja enesejuhtimise oskuste järele. Meie eesmärk on viia kõigile kasulikud enesekohased oskused võimalikult paljude lasteni, muutes tähelepanu ja meelerahu harjutused lihtsalt kättesaadavaks ja rakendatavaks Eesti õpetajate ja lapsevanemate jaoks.

Missioon:
Aidata lihtsate tähelepanu ja meelerahu harjutuste abil avaneda kõigi Eesti laste potentsiaalil. Tõsta kõigi inimeste võimet suurendada heaolu oma elus ja suhetes.

Oleme oma missiooni saavutamiseks loonud MTÜ Vaikuseminutid, mille põhikirja leiad SIIT ja 2016. a majandusaasta aruande SIIT (2015 a siin).

Miks me näeme Vaikuseminutiteks vajadust?

Laste elu on varasemaga võrreldes aina kiirem ja võimalusterohkem, ühtlasi on see pingelisem ja koormavam. Oskus märgata enda tundeid, mõtteid ja enesetunnet aitab sellega paremini toime tulla, mõista nii ennast kui teisi. Nii on palju lihtsam olla hooliv iseenda ja teiste suhtes.

Inforohkus ja paljud laste igapäevased harjumused (nt nutiseadmetega) soodustavad tähelepanu automaatset hüplemist – sageli on lastel raskusi ka lühikest aega ühe tegevuse juures püsimisega. Vajalikke oskusi on võimalik arendada harjutustega, mis õpetavad tähelepanu sihipäraselt suunama ja elus ette tulevate pingetega paremini toime tulema. Seda nii täna – käesolevas hetkes – kui ka tulevases elus.

“Vaikuseminutite harjutused õpetavad lastele enesekohaseid oskuseid. Pean defitsiiti just nendes oskustes peamiseks põhjuseks, miks ei saavutata tugevat vaimset vormi ning mille asemel tekivad hoopis probleemid – motiveerimatus, tühjusetunne, vastutustunde puudumine ja tähelepanu püsimatus. Vaikuseminutite harjutused varustavad lapsi oskustega, mis võimaldavad neil muuhulgas teha intelligentset ja kvaliteetset, “peaga” tööd.”

psühhiaater Helena Lass

Koostöö ja arendusplaanid

Suurimat kasu toova harjutuste komplekti väljaarendamisel saame ühest küljest toetuda teiste riikide kogemusele ja uuringutele (ingl. k märksõna mindfulness), teisalt teeme tihedat koostööd Eesti õpetajate ja psühholoogia-psühhiaatria väljaõppega spetsialistidega.

Meie sooviks on välja töötada harjutuste komplekt, mis sobitub siinsesse konteksti – vastab just Eesti laste, lapsevanemate ja õpetajate vajadustele ja võimalustele. Oleme harjutustikku kogu aeg arendamas ja täiendamas, mistõttu on oluline harjutuste katsetamine ja kogemuste/tagasiside kogumine.

Nüüdseks on Vaikuseminutite harjutuste väljaõpe toimunud u 50 haridusasutuses (lasteaedadest gümnaasiumiteni). 2016 a suvel saime Kodanikuühenduste Sihtkapitali ja Heateo SA Nupukate lahenduste inkubaatoris väljaarendada asutusepõhist lähenemist, et pakkuda kooli/lasteaia meeskonnale süsteemsemat tuge enesekohaste oskuste arendamiseks. Sügisel saime sama konkursi raames Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetust, et tugiprogrammi 2 koolis piloteerida.

Teeme tihedat koostööd ülikoolidega. Peagi saame Vaikuseminutite meetodit TÜ õpetajakoolituse videokeskkonnas tudengitele tutvustada. TÜ haridusuuenduskeskuses korraldasime väärtuskasvatuse koolitajatele Vaikuseminutite teemalise ümarlaua (vt slaide siit) ja oleme teinud kokkuleppeid osaleda nende ettevõtmistes ka edaspidi. Koostööplaane on seatud ka TÜ eetikakeskusega, et töötada koos välja väärtuskasvatust ja sotsiaal-emotsionaalset kompetentsust toetavad tunnikavad (nt klassijuhataja tundideks). Nii Tallinna ülikoolis kui Tartu ülikoolis on kaitstud üliõpilaste uurimistöid Vaikuseminutite kasutamisest ja mõjust.

2015 a juunis ühinesime liikumisega Kiusamisvaba Haridustee Eest, kus meie partneriteks on Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Tervise Arengu Instituut.  Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning  Õiguskantsleri Kantselei, koostöös soovime luua turvalise kasvu- ja õpikeskkona kõigile lastele. 2017. a kevadest kuulume ka Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni.

Materjalid ja koolitused

Soovime luua praktilised materjalid, mis aitaksid lastel ja täiskasvanutel parimal viisil Vaikuseminutite harjutustest kasu saada (harjutuste tekstid, juhendid, audiomaterjalid, kogemuste-nippide kogud, foorum). Ilmunud on praktiline tugimaterjal, mis sisaldab lisaks tutvustusele ja harjutustele ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele jpm (plaanime kordustrükki).

Koolituste suunal on meile esmatähtis sisuline tase, mistõttu tegelesime esmalt koolitajate väljaõppega (märtsist juulini, koostöös Avatud Meele Instituudiga). Selle tulemusel on meil nüüd 16 asjatundlikku koolitajat.

Koolitusformaatide katsetamisega alustasime 2015. a  kevadel, näiteks toimusid Innove kaudu koolitused Tallinna koolijuhtidele ja Põlvamaa logopeedidele. 2015. a augustist alustasime kaheosaliste baaskoolitustega, mille kaudu on praktilise väljaõppe saanud ligi 1000 õpetajat (vt baaskoolituse tellinud haridusasutusi siit). Samuti teeme asutustes/konverentsidel sissejuhatavaid tutvustusi, näiteks käisime Vaikuseminutite harjutusi tutvustamas Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koolituspäeval Tallinna Ülikoolis.

Lisainfo: info@vaikuseminutid.ee

One comment on “Vaikuseminutite algatusest pikemalt

  1. Pingback: Kooliuuendused viiakse ellu supervisiooni ja coachingu toel - Dictum

Comments are closed.

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo