VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Lühikesed harjutused toovad meie ellu rohkem kohalolu ja tasakaalu. Neid saab teha igaüks – sobivad nii lastele kui täiskasvanutele.

Kokkuvõtted uuringutest

Vaikuseminutite harjutused kasvatavad teadvelolekut (ingl k mindfulness), mille mõju uurimine on viimaste aastakümnete jooksul plahvatuslikult kasvanud.

Tähelepanu ja meelerahu harjutuste süsteemne kasutamine hariduses kasvatab tähelepanelikkust ning võimet ennast juhtida.  Seda näitavad analoogsetel harjutustel põhinevate mindfulness-programmide tulemused mujal ja meie esmane mõjuküsitlus:

♦ 81% õpilastest omandasid oskusi oma enesetunnet parandada, 15% paranesid matemaatika tulemused, 100% õpetajatest märkas mõju laste tähelepanelikkusele ning klassikultuuri paranemist – Mind up (http://thehawnfoundation.org/research/)

♦ õpetajatel 43% vähem stressi klassiruumis, klassides 63% käitumisprobleemide vähenemine, 18-28 % paranenud õpitulemused lugemises ja reaalainetes – Inner Explorer Program (http://beta.innerexplorer.org/);

♦ meie esimene tagasiside küsitlus Eesti õpetajate seas näitas, et suur enamus õpetajaid märkas regulaarsel kasutamisel positiivseid muutusi. Harjutusi regulaarselt kasutavatest õpetajatest:

–    üle 90% märkas laste rahunemist, paremat keskendumist, kaasatöötamist, püsivust ja tähelepanelikkust tunnis;
–    üle 80% märkas, et lapsed on üksteise suhtes tähelepanelikumad, empaatilisemad, hoolivamad, tasakaalukamad, kontrollivad paremini käitumist ja emotsioone, tulevad pingelistes olukordades paremini toime;
–    üle 75% märkas, et laste vahel on vähem konflikte.

Ingliskeelse kokkuvõtte paljudest hariduse valdkonnaga seotud uuringutest leiad SIIT.

Läbiviimisel on põhjalik mõju-uuring Eesti koolides (kontrollgrupiga eksperiment, pilootuuring 2017 jaanuar-november, põhiuuring 2018-2019). Uuringut viib läbi Tartu Ülikool ning uuritakse Vaikuseminutite noorteprogrammi mõju osalevate õpilaste tähelepanu püsivusele ja mahule, emotsioonide regulatsioonile, heaolule ja stressitasemele ning sotsiaalsetele oskustele. Uuringut toetab Haridus- ja teadusministeerium.

Valimisse kuulub ligi 800 õpilast, kes 2018/2019 õ/a õpivad 8.-9. klassides üle Eesti. Teeme koostööd üle 10 hooliva kooliga, kus peetakse oluliseks noorte vaimset tervist ning soovitakse praktiliselt toetada nende stressijuhtimise ja pingetaluvuse võimekust. See aitab noortel paremini keskenduda ja õppida, ilma et häid tulemusi saavutataks tervise ja õnne arvelt.

Uuringus osalevad uuenduslikud koolid on järgmised: Audentese Erakool, Kose Gümnaasium, Laulasmaa Kool, Loo Keskkool, Paide Gümnaasium, Põlva Kool, Rõuge Põhikool, Ruila Kool, Tabasalu Ühisgümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tartu Karlova Kool ja Ääsmäe Põhikool.

 


Information

This entry was posted on 11. oktoober 2017 by .
E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo