Enda arenguks

Teaduspõhisele praktikale tugineva koolituse läbimine võimaldab alustada või edasi arendada enda oskuseid tähelepanu ja meelerahu harjutuste kasutamisel (teadveloleku toetamine). Kursuste käigus saadavad teadmised ja praktilised oskused aitavad paremini mõista enesekohaste oskuste arendamise vajalikkust ja praktiliste harjutuste mõju meie elukvaliteedile.

Vaikuseminutite programmi kuuluvad järgmised kursused:

♦   Keskendumise ja enesejuhtimisosuste baaskursus
Millest sõltub tähelepanuvõime ja kuidas seda treenida? Tähelepanu teadlik suunamine enesejuhtimise eesmärgil. Praktilised teadveloleku harjutused ja oskused harjutusi rakendada nii enda kui ka lapse tähelepanu hoidmise ehk keskendumise, emotsioonide ja mõttemustritega toimetuleku treenimiseks.

1

♦   Teadveloleku kursus – 8-nädalane kursus isikliku meelerahu praktika väljaarendamiseks. Kohtumiste teemad: teadlikkus, lõdvestumine, kohalolu, mõttemustrid, emotsioonid, suhted, kurnavad ja kosutavad asjad/tegevused, kuidas edasi. Lisaks igapäevased harjutused nutiäpi toel.

♦   Teadveloleku kursuse meistriklass – teatud kindlale teemale fokusseeritud teadveloleku kursuse jätkupäev teadveloleku praktikutele ja teistele huvilistele

Koolituste fookuses on praktilised teadmised ja oskused, mille omandamine aitab teha harjutusi mugavamalt ja paremate tulemustega. Samuti kuuluvad programmi koolitused, mille käigus omandate oskused nende praktikate teistega jagamiseks. Pöörame palju tähelepanu erinevate harjutuste läbi tegemisele ja praktikult-praktikule soovituste jagamisele.

Lisaks pakume teadveloleku kursust noortele:

♦   Noorteprogramm 8.-12. klassi noortele – teaduspõhistel praktikatel põhinev 10-nädalane teadveloleku kursus, mis pakub noorele tuge läbi mõjusate tähelepanu ja meelerahu harjutuste. 10 temaatilist arutelutundi teemadel: tähelepanu, ajus toimuv ja valikuvabadus, puhkus, emotsioonid ja nende juhtimine, mõtetega toimetulek, konfliktide lahendamine, heasoovlikkus. Lisaks veel igapäevased harjutused ainetundides ja personaalne noorteäpp igale õpilasele. Vaata täpsemalt siit.

layer_img