On päris erakordne, et Eestis väljatöötatud programmi mõju on tõendatud range ja sõltumatu uuringuga. Meie tulemused ja õppetunnid vaimse heaolu edendamisel on üliväärtuslikud, sestap kutsus Tervise Arengu Instituut meid kõnelema Ennetusprogrammide mõju mõõtmise veebiseminarile.

MTÜ tegevjuht Nelli Jung jagas meie kogemust ja vaateid:

🔹 süsteem ja rahastusvõimalused ei peaks olema kaldu välismaiste programmide sisseostmise suunas, pigem tasub panustada enda programmidesse, mida tulevikus eksportida;

🔹 mõju uurimine on MTÜle väga suur väljakutse ja kuluallikas (nii töö kui raha osas), samas annab see lisaks tõendusele ka olulist sisendit programmi arenguks;

🔹 kui programmi positiivne mõju on range uuringuga tõendatud, siis peaks sellele järgnema ka mastaapsem tugi heade tulemuste laialdasemaks rakendamiseks. Eriti arvestades seda, et vaimse tervise valdkond on praegu kriitiline, viimase aasta erakorralistes oludes on veelgi halvenenud noorte vaimse tervise näitajad ning õpetajad on äärmiselt suure surve all.