VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Noorteprogrammi juhendajaks saamine

Kas Sind huvitavad materjalid, mille abil 8.-11. klassi noortele õpetada eluoskusi nagu parem toimetulek stressi, keskendumise, emotsioonide, hajevil mõtete ja ärevusega?

Vaikuseminutite noorteprogrammi “OMA” mitmekesiste materjalide ja väljaõppe kaudu saad selliseid vajalikke oskusi arendada, kusjuures formaadiks võib olla nii huviring, valikaine kursus või sobivad ainetunnid (nt on õppeprogrammil suur kattuvus inimeseõpetuse ainekava teemadega).

Väljaõpe ja stipendiumid

Haridus- ja Teadusministeerium on toetamas asutusesisest võimekust Vaikuseminutite noorteprogrammi läbiviimiseks. Sellega seoses pakume Teadveloleku kursustele kuni 10 stipendiaadi kohta, mis võimaldab kursusel osaleda poole hinnaga.

Huvi korral täida motivatsiooniankeet siin: https://goo.gl/forms/G4sbWL4WkaejI7Vr2

Eeldame stipendiaatidelt kogemust noortega töötamisel ning huvi noorteprogrammi läbiviimise vastu (stipendiumi saamine ei kohusta väljaõpet jätkama, kuid võimaldab huvilistel teemaga liituda). Edaspidi plaanime pakkuda noorteprogrammist huvitatutele soodsaid võimalusi ka teistel juhendamise eelduseks olevatel koolitustel.

Noorteprogrammi läbiviimine eeldab mitme eraldiseisva koolituste läbimist. MTÜ Vaikuseminutid ei paku ühte tervikpaketti vaid annab osalejale endale valida sobivad ajad ja koolituste järjekorra järgmiste koolituste läbimiseks: Vaikuseminutite baaskoolitus (2 päeva), Teadliku õpetaja kursus (4 päeva), Teadveloleku kursus (8 iganädalast õhtust kohtumist). Nende koolituste läbimise järel saab registreeruda noorteprogrammi 2-päevasele väljaõppele, mis toimub 2019 aasta oktoobris. Seal tehakse koos läbi noorteprogrammi teematunnid ja jagatakse kasulikke praktilisi näpunäiteid

Info avatud koolitusgruppide kohta leiad http://vaikuseminutid.ee/kevadiste-koolituste-info/

Koolitusi on võimalik tellida ka asutusesiseste koolitustena. Selleks kirjuta oma soovist rainer@vaikuseminutid.ee

Noorteprogramm pakub osalejatele võimaluse suurteks ja üllatavateks muutusteks. Kuula kindlasti Eeva lugu, mis toob välja ootamatuid tulemusi:

NOORTEPROGRAMMI ÕPIVÄLJUNDID
Vaikuseminutite OMA noorteprogrammi läbinud õpilane:

•     oskab märgata, kus on tema tähelepanu;
•     oskab treenida võimet hoida tähelepanu vajalikul/valitud tegevusel ja tuua mujale liikunud tähelepanu aina selle juurde tagasi;
•     oskab rakendada harjutusi, mille abil parandada kontakti enda kehaga ning vajadusel lõdvestuda või soodustada und;
•     märkab ja kirjeldab emotsioonide mõju käitumisele;
•     on õppinud, milliste tehnikatega saab emotsionaalses olukorras võtta aeg maha ja rahuneda;
•     oskab eristada toimivaid ja mittetoimivaid emostioonidega toimetuleku tehnikaid oma käitumises;
•     tunneb tehnikaid, mida kasutada ärevuse või stressi korral;
•     teab, et mõtted mõjutavad enesetunnet ja et oma mõtteid saab teadlikult valida;
•     mõistab konfliktide edasiviivat mõju suhetele;
•     oskab viia teadlikult tähelepanu toetavatele ja kosutavatele aspektidele enda elus;
•     mõistab, et tähelepanu fookus ja enda suhtumine mõjutab oluliselt heaolu;
•     märkab väikeste heategude mõju teistele ja ka endale;
•     mõistab, et tähelepanuga praegusel hetkel toimuva juures olemine on tulemuslikum ja vähem kurnav, võrreldes automaatselt mineviku/tuleviku teemades hüpleva tähelepanuga;
•     oskab selgitada, kuidas ta saab valida enda käitumist ja kuidas tema enda poolt tehtavad valikud mõjutavad oluliselt ta heaolu.

Noorteprogrammi juhendajaid on toetamas õpetajaraamat, töövihik, slaidiesitlused, videomaterjalid ja nutiäpp audioharjutustega. Veelgi infot leiad siit: http://vaikuseminutid.ee/noorteprogramm/

Vahel kipuvad mured ja ärevus üle pea kasvama, varjutades nii heaolu kui tulemuslikkust. Noorteprogramm annab konstruktiivsed toimetulekustrateegiad, kuidas nende meelevallast pääseda ja rahulikku keskendatust luua.

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
Toeta meie missiooni: MAA