Kas Sind huvitavad materjalid, mille abil 8.-11. klassi noortele õpetada eluoskusi nagu parem toimetulek stressi, keskendumise, emotsioonide, hajevil mõtete ja ärevusega?

Vaikuseminutite noorteprogrammi “OMA” mitmekesiste materjalide ja väljaõppe kaudu saad selliseid vajalikke oskusi arendada, kusjuures formaadiks võib olla nii huviring, valikaine kursus või sobivad ainetunnid (nt on õppeprogrammil suur kattuvus inimeseõpetuse ainekava teemadega).

Väljaõpe ja stipendiumid

Vaikuseminutite noortekursuse “OMA” juhendaja kogemuslik väljaõpe

Soovid toetata noori seesmise tasakaalu leidmisel, soovid õpetada neile vajalikke eluoskuseid ühiskonnas toimetulekuks – kandideeri noortekursuse OMA juhendaja väljaõppesse.

Vaikuseminutite noortekursusel omandavad noored oskuseid tulla paremini toime:
· stressi ja väsimusega;
· keeruliste emotsioonidega, hajeviloleku ning muremõtetega;
· ärevuse ja depressiivsusega.
Lisainfo: vaikuseminutid.ee/noortekursus/

Väljaõppesse kandideerimise eelduseks on noortega töötamise kogemus ja järgnevate kursuste läbimine:
· Teadveloleku kursus
· Teadliku õpetaja kursus
· Keskendumise ja enesejuhtimisoskuste baaskursus

Juhendaja väljaõppe kursus on kogemuslik ning eeldab kuni 3-tunnist kodust ettevalmistust (täpsem juhise saadame enne väljaõppe algust).

Toimumisaeg: 25. ja 26. august 2021 kell 10:00-17:00
Toimumiskoht: Tartu (võimalusel kontaktõppes, ruumid täpsustamisel)
Koolitaja: Lii Kaudne (https://vaikuseminutid.ee/meeskond/lii-kaudne/)
Haridus- ja Teadusministeeriumi toel on stipendiumiga koha hind kursusel 150€. Tavahind 250€
Stipendiumiga kohti saame pakkuda 12-le osalejale.

Registreerumiseks täida ankeet.

Koolitusi on võimalik tellida ka enda asutusesse sisekoolitustena. Selleks kirjuta oma soovist lii@vaikuseminutid.ee

Noorteprogramm pakub osalejatele võimaluse suurteks ja üllatavateks muutusteks. Kuula kindlasti Eeva lugu, mis toob välja ootamatuid tulemusi:

NOORTEPROGRAMMI ÕPIVÄLJUNDID
Vaikuseminutite OMA noorteprogrammi läbinud õpilane:

•     oskab märgata, kus on tema tähelepanu;
•     oskab treenida võimet hoida tähelepanu vajalikul/valitud tegevusel ja tuua mujale liikunud tähelepanu aina selle juurde tagasi;
•     oskab rakendada harjutusi, mille abil parandada kontakti enda kehaga ning vajadusel lõdvestuda või soodustada und;
•     märkab ja kirjeldab emotsioonide mõju käitumisele;
•     on õppinud, milliste tehnikatega saab emotsionaalses olukorras võtta aeg maha ja rahuneda;
•     oskab eristada toimivaid ja mittetoimivaid emostioonidega toimetuleku tehnikaid oma käitumises;
•     tunneb tehnikaid, mida kasutada ärevuse või stressi korral;
•     teab, et mõtted mõjutavad enesetunnet ja et oma mõtteid saab teadlikult valida;
•     mõistab konfliktide edasiviivat mõju suhetele;
•     oskab viia teadlikult tähelepanu toetavatele ja kosutavatele aspektidele enda elus;
•     mõistab, et tähelepanu fookus ja enda suhtumine mõjutab oluliselt heaolu;
•     märkab väikeste heategude mõju teistele ja ka endale;
•     mõistab, et tähelepanuga praegusel hetkel toimuva juures olemine on tulemuslikum ja vähem kurnav, võrreldes automaatselt mineviku/tuleviku teemades hüpleva tähelepanuga;
•     oskab selgitada, kuidas ta saab valida enda käitumist ja kuidas tema enda poolt tehtavad valikud mõjutavad oluliselt ta heaolu.

Noorteprogrammi juhendajaid on toetamas õpetajaraamat, töövihik, slaidiesitlused, videomaterjalid ja nutiäpp audioharjutustega. Veelgi infot leiad siit: https://vaikuseminutid.ee/noorteprogramm/

Vahel kipuvad mured ja ärevus üle pea kasvama, varjutades nii heaolu kui tulemuslikkust. Noorteprogramm annab konstruktiivsed toimetulekustrateegiad, kuidas nende meelevallast pääseda ja rahulikku keskendatust luua.