Harjutuste tagasiside kogumine vihikutesse

Harjutuste tegemisel on tagasiside oluline, kuid igapäevaselt ei saa ainetunnist võtta piisavalt aega, et kõikide laste tagasisidet ära kuulata. Nägin aga, et see on neile oluline ja sellest sündis mõte hakata pidama Vaikuseminutite tagasisidevihikut.

Minu ja mu õpilaste koostöös sündisid järgnevad refleksiooni punktid.

1. Kuidas täna see harjutus minu jaoks oli? Kuidas see mul sujus? Kas sain ja kuidas sain oma tähelepanu harjutuse juures hoida? See punkt kujunes välja soovist, et lapsel endal tekiks võrdlus mõju osas (teen sama harjutust pikema perioodi jooksul).

2. Mis võis mind täna segada? Või ei seganud midagi? Siin on tulnud näiteks vastuseid, et ei saanud täna täie tähelepanuga harjutust teha, sest läksin vahetunnil riidu oma sõbrannaga. Esialgu muidugi märgatakse väliseid segajaid – Jüri või Mari näol või veesolina ja muu müra näol. Teine tasand on see, kui hakatakse märkama segajaid enda sees.

3. Mida täna märkasin, et sain selle harjutusega treenida? Vastusteks olen saanud, et tähelepanelikku kuulamist, märkamist, tähelepanu juhtimist, mälu jne.

Kogemuskirjelduse autor Elin Ots

Kui keegi õpetajatest-juhendajatest tahab kirjalikku tagasiside kogumist proovida, siis soovitan refleksiooni küsimused kujundada koos oma õpilastega ja lähtuda seejuures nende vajadustest.

Sellise tagasisidevihiku kasutuselevõttu tasub proovida igas vanuses koolilastega. Eks nad selgitavad vastavalt enda eale, kuid tagasiside vihikud on mul olnud koolis kasutuses alates esimesest klassist ja edasi kõikides klassides, kus olen õpetanud. Lastele on väljendamine oluline ning õpetajana saan hea ja kiire ülevaate.

Oleme kokku leppinud, et mingil ajal ma ka korjan need vihikud kokku. Sest ka õpetajale on vaja seda ülevaadet ja refleksiooni harjutuste toimimisest. Kuid vahel teeme nii, et võtame selle aja vaatamaks koos, et kuidas on näiteks ühe ja sama harjutuse puhul läinud jne.

Vanemate õpilaste puhul võib tagasiside küsimiseks kasutada ka sellist ankeeti: link.


Kas soovid veel praktilisi ideid ja lahendusi, kuidas lastega Vaikuseminuteid kasutada? Kui Sul on baaskursus veel läbimata, siis peagi on alustamas järgmine grupp.
Kõigi algavate kursuste nimekirjaga saad tutvuda siin.