Mitmed rahvusvahelised uuringud on näidanud teadveloleku kasulikkust töökeskkonnas ja positiivset mõju erinevatele tervise ja heaoluga seotud näitajatele. Psühholoog Pille Pesti uuris oma magistritöö raames, milline on Vaikuseminutite 8-nädalase teadveloleku kursuse mõju sellel osalejatele.  

Teadveloleku kursuse alguses läbiviidud küsitlusele vastas kokku 96 erinevate valdkondade töötajat ning kursuse lõpus vastas neist 75 inimest. Uuringu tulemusel ilmnes:

 • tööalase stressi vähenemine (TPS, Work Tension Scale)
  Taustainfo: Eestis on vaimse tervise häired töövõime vähenemise põhjustest teisel kohal ja nende seas üheks sagedasemaks on töökeskkonnas tekkiv või süvenev stress (Sotsiaalministeerium, 2019). Töötajate stress on problemaatiline töötajate vaimse tervise ja heaolu jaoks ning mõjutab inimressursse ja majanduslikke tulemusi organisatsioonis (Bartlett et al., 2019). 
 • subjektiivse heaolu suurenemine (WHO-5 Well-Being Index)
  Magistritööst: Subjektiivne heaolu on tugevalt seotud oluliste eluvaldkondadega nagu füüsiline ja vaimne tervis, õpingute ja töö tulemuslikkus, sotsiaalsed suhted. Töötajate subjektiivne heaolu korreleerub positiivselt töötajate ja organisatsioonide tulemuslikkusega (Tenney, Poole & Diener, 2016).
 • teadveloleku taseme tõus (MAAS, Mindful Attention Awareness Scale)
  Kasutatud mõõdik kajastab teadveloleku tähelepanelikkuse aspekti: kõrgem teadvelolek sisaldab endas vähem hajevilolekut, paremat tähelepanelikkust ning vähem hooletusvigu. Kõrgema teadveloleku tasemega inimesed on oma eluga rohkem rahul ning kogevad vähem ärevust ja depressiooni (Brown & Ryan, 2003).

Samad tulemused tulid statistiliselt olulistena välja ka uuringus osalejate alagrupis, mille moodustasid 3 koolitusgruppi arstidele, õdedele jt tervishoius töötavatele spetsialistidele, kelle kaudu saavad teadveloleku oskused ja vahendid jõuda ka patsientideni.

Uuringus osalejate poolt toodi Vaikuseminutite teadveloleku kursusel osalemise ja harjutuste praktiseerimise järgselt välja mitmeid positiivseid muutusi, näiteks:

 • suurem rahulikkus,
 • enam kohalolu hetkes,
 • paranenud märkamisvõime,
 • suurem rõõmu- ja naudingutunne,
 • parem toimetulek mõtete ja emotsioonidega, 
 • suurem heasoovlikkus ja positiivsed muutused suhetes.

Pille Pesti magistritööd saad soovi korral lugeda siit.

Teadveloleku kursuse kohta leiad rohkem infot siit.

“Organisatsioonidele, kus on motivatsiooni oma töötajaid stressi maandamisel ja heaolu parandamisel toetada, võib uuringu tulemuste põhjal soovitada, et töötajatele pakutaks teadvelolekul põhinevate tehnikate õppimise ja harjutamise võimalust.”  

Pille Pesti, psühholoog ja magistritöö autor