Pavel Ivanov uuris oma magistritöös, kuidas teadveloleku kursusel omandatud oskused toetavad täiskasvanuid õppimises. Vaikuseminutite teadveloleku kursusel osalenute kogemuste põhjal tõi ta välja mitmeid kasutegureid, kuidas teadveloleku oskuste abil saadakse paremini hakkama nii õpingutes kui ka muudes elulistes situatsioonides.

Probleemipüstitus

Täiskasvanutel on õpingute aeg sageli kiire ja keeruline eluperiood, mil lisaks õppimisele on veel palju erinevaid ülesandeid ja rolle perekonnas, tööl jne. Kuna õppimine ei ole ainuke ega sageli ka kõige olulisem tegevus, siis tekib palju põhjuseid õpingute edasi lükkamiseks või katkestamiseks. Õppimisega hakkamasaamine nõudlikus akadeemilises keskkonnas eeldab täiskasvanud õppijalt iseseisvust, autonoomsust, motiveeritust ja häid enesejuhtimise oskusi.

Magistritöö autor lähtus isiklikust kogemusest: ühitades õppija, lapsevanema, päästeametniku ja kutseõpetaja rolle vajas ta tiheda töö- ning õppegraafikuga toimetulekuks abivahendeid, et vältida läbipõlemist ja suuta õpingutega edukalt jätkata. Õppetöö raames tutvus ta teadveloleku harjutustega ning osales seejärel 8-nädalasel kursusel. Seal õppis ta juhtima oma tähelepanu ja keskenduma praegusele hetkele, vaatlema oma mõtteid ja emotsioone distantsilt ning suhtuma esile kerkivatesse probleemidesse aktsepteerivalt ja heasoovlikult. See oli tema jaoks toimiv lahendus ja tekitas huvi uurida, kas teadvelolekust võiks olla abi ka teistele täiskasvanud õppijatele.

Tulemused

Kõige enam tõusid uuringus esile üldise elukvaliteediga seotud positiivsed muudatused. See on ootuspärane, sest õppimine ei ole täiskasvanu jaoks põhitegevus vaid kõigest üks osa elust kõikide muude tegevuste ja kohustuste kõrval. Teadveloleku kursus on loodud universaalsena ning suunatud eneseregulatsiooni võtete efektiivseks kasutamiseks elulistes situatsioonides, mitte otseselt õpisituatsioonides. Parem eluliste väljakutsetega toimetulek kajastub samas ka õppimises: läbi enda ärevuse ja stressi maandamise, lähedastega suhete paranemise ning raskuste heasoovliku aktsepteerimise paraneb ka õppimisvõime. 

Otseselt õppetegevustega seotult täheldasid osad uuringus osalejad, et sooritusvõime õppimisel paranes tänu kasvanud keskendumisvõimele, tähelepanu suunamise oskusele ja suutlikkusele segavaid mõtteid eirata.

Need intervjueeritavad, kes sidusid teadveloleku praktikaid teadlikult õppimisega, kasutasid kursuselt saadud teadmisi ja oskusi sihipäraselt, et vähendada ärevust eksamiteks ja arvestusteks ettevalmistudes, parandada une kvaliteeti ning õpiolukorras paremini fookust hoida (sh jätta kõrvale muud mõtted ja tegevused).

Veel kasutegureid

Ühe olulise aspekti tõid välja need uuringus osalejad, kelle jaoks õppimine on varasemalt olnud probleemne ning põhjustanud ärevust, stressi ja isegi depressiooni. Nende kogemusest ilmnes, et peale teadveloleku kursust on õppimine muutunud palju nauditavamaks. 

Kõik uuringus osalejad märkisid ära, et teadveloleku kursus oli nende jaoks hea struktureeritud sissejuhatus ja toekas alus, mille peale oma teadlikkust edaspidi üles ehitada. Kursus andis „tööriistakasti“ paljude praktikate näol, mida vastavalt vajadusele kasutada.

Samuti tõid kõik uuringus osalejad esile, et nende üldine elukvaliteet on peale teadveloleku kursuse läbimist ja järgneva teadveloleku praktiseerimist paranenud. Esile toodi ärevuse ja stressi ennetamine, iseenda ja olukordade suurem aktsepteerimine, parem uni ja suutlikkus kiiremini uinuda ning konfliktide vähenemine ja paremad suhted.

Põhiandmed

Pealkiri: „Teadveloleku kursuse võimalused täiskasvanud õppijate toetamises: õppijate kogemus“ 
Autor: Pavel Ivanov
Õppeasutus: Tallinna Ülikool 
Uuringus osalejad: 6 täiskasvanud õppijat kes on eelnevalt läbinud teadveloleku kursuse ja uuringu hetkel õppisid bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes
Juhendajad: Halliki Põlda, Riin Seema
Läbiviimise aeg: 2019-2020 a.

Tsitaate uuringus osalenute intervjuuudest

  • “Akadeemilise õpingu juurde, mis on üks osa, onju sellest minu elust, seal on ka väga suur pinge, eriti eksamite perioodidel. Ja samamoodi vanasti ma oleks juba läbi põlenud. Ma oleks juba väga suures, mitte stressis vaid depressioonis.”
  • “Kui sa pöörad kuhugi tähelepanu, sa saad aru, et tegelikult sul on seal mingi pingeseisund või tegelikult sa tunned, et juba kurgus natuke kraabib, et siis sa saad tunduvalt varem reageerida sellele ja ütleme sa oled iseendaga nii paremini, rohkem kontaktis, et suure tõenäosusega suudad sedasi paremini ka ära hoida mingeid, kas siis haiguseid või mingeid suuremaid pingeseisundeid. Et me kogu aeg ei, kustutaks neid tulekahjusid, ja ei raviks neid tagajärgi, aga just, et, kuidas ma saan panna, selle teadveloleku enda kasuks nii-öelda tööle, et ma suudaksin midagi ära registreerida, enne kui see juhtuma hakkab. Et siis saaksime seda ennetada.”
  • “Ma suudan kindlasti kiiremini uinuda. Mis varem võis olla stressirikkal tööperioodil, või nii öelda, mõtled küll, et midagi ei ole aga ikka istud kolm tundi üleval seal voodis.”
  • “Kõige suurem muutus, et ma olen loomupoolest olen ärev, et impulsiivne, emotsionaalne, selline on inimene on ikkagi loodud, ja nüüd ma enam ei võitle selle vastu /…/ sa võtad ennast sellisena nagu sa oled /…/ Väga palju on muutnud, et ma tööalaselt julgesin võtta väga suure väljakutse vastu. Ja samal ajal, julgesin minna ülikooli ja sama asja õppima hakata. Et vau, tõsiselt vau. /…/ Kuna ma teen pidevalt pisikesi asju teist moodi, kasvõi see et ma tunnen ennast palju paremini nüüd läbi nende kursuste ma juba ennetan emotsionaalseid läbipõlemisi enda sees.”
  • “/…/ ma pigem kasutan, siuke igapäeva stress või siuke nagu on liiga suur, siis ma õhtul võtan selle aja see aitab mind nagu tasakaalu viia.”
  • “Vähem hirmul ja lahkema inimesena. Ja varem ma ei saanudki aru kui palju ma olin enda hirmuga segatud mõtetest ja emotsioonidest mõjutatud.”
  • “Elukvaliteet on hoopis teistsugune, isiklikus elus ei ole konflikte niipalju. /…/ ja ma näen enda rolli konflikti lahenemisel.”

Pavel Ivanovi magistritöö “Teadveloleku kursuse võimalused täiskasvanu õppijate toetamises: osalejate kogemused” põhines Vaikuseminutite 8-nädalasel teadveloleku kursusel, mille eesmärgi ja teemade kohta saab rohkem lugeda nii magistritööst kui sellest sisututvustusest.