Vanuse kasvades, eriti pärast pensionile jäämist, võivad väheneda tähelepanu ja mälu (sagedane unustamine), otsuste tegemise ja eneseväljenduse võimekus. Vaimsete võimete langus võib olla osa vananemisprotsessist, kuid see võib olla ka üks dementsuse varasemaid tunnuseid ja seetõttu on selle märkamine ja ennetamine oluline enne kui inimene vajab väga palju hoolt. Kerget vaimsete võimete langust on võimalik teatud määral pidurdada elustiili valikutega  – olulised on füüsiline ja vaimne aktiivsus, tervislik toit. Vaimset tervist ja igapäevategevustega toimetulekut toetavad ka lõõgastumise, enda märkamise ja eneseregulatsiooni oskus. 

Rahvusvaheliste uuringute põhjal tugevdab teadveloleku rakendamine stressi, ärevuse, valukogemuse ja ootamatustega toimetuleku võimet, paraneb uni, suureneb emotsionaalne heaolu. On ka leitud, et teadveloleku praktiseerimine tugevdab kognitiivseid protsesse, sealhulgas näiteks erksust, tähelepanu kestvust, arutlusvõimet ja töömälu.

Dementsuse Kompetentsikeskus on Tallinnas (Haaberstis) alustamas kognitiivsete võimete languse ennetusvõimaluste uuringuga, eesmärgiga välja selgitada, kuidas teadveloleku harjutused mõjutavad 65-aastaste ja vanemate kognitiivset võimekust ning emotsionaalset heaolu.

Vaikuseminutid MTÜ on kutsutud uuringu koostööpartneriks. Ühing viib läbi spetsiaalselt eakatele kohandatud teadveloleku sekkumisprogrammi, mille algus on plaanitud 2021.a. juulikuusse. Programm kestab lausa 12-nädalat, et soodustada õpitavate oskuste ja suhtumisviiside jõudmist igapäevaellu.

  • Kord nädalas toimub 2-tunnine kogemuslike tegevustega kohtumine, mille fookuses on erinevad teemad: keha teadvustamine ja lõdvestamine, emotsionaalset heaolu toetavad suhtumisviisid, toimetulek stressiga ja keeruliste emotsioonidega, teadlik suhtlemine.
  • Teadveloleku harjutamist toetavad kirjalikud materjalid ja audiofailid koduseks iseseisvaks harjutamiseks.

Uuringusse on oodatud 65-aastased või vanemad kerge vaimsete võimete häirega inimesed. Uuringus ja põhjalikku õpet pakkuvas sekkumisprogrammis osalemine on tasuta. Loe osalemisvõimaluse kohta juurde siit ja aita juunikuus teavitada neid, kel sellest võimalusest kasu võiks tõusta!