VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Vaikuseminutite algatusest pikemalt

Aitäh, et tunned lähemat huvi Vaikuseminutite vastu. Loodame, et leiad siit vastused Vaikuseminutitega seotud küsimustele meie tegevuse ja plaanide kohta. Oleme avatud ka küsimustele, ettepanekutele ja mõtetele: info@vaikuseminutid.ee

Kes me oleme? 

Vaikuseminutite idee ümber on koondunud grupp õpetajaid, lapsevanemaid ja erineva taustaga eksperte, kes tajuvad Eesti laste teravat vajadust keskendumise ja enesejuhtimise oskuste järele. Meie eesmärk on viia kõigile kasulikud enesekohased oskused võimalikult paljude lasteni, muutes tähelepanu ja meelerahu harjutused lihtsalt kättesaadavaks ja rakendatavaks Eesti õpetajate ja lapsevanemate jaoks.

Missioon:
Aidata lihtsate tähelepanu ja meelerahu harjutuste abil avaneda kõigi Eesti laste potentsiaalil. Tõsta kõigi inimeste võimet suurendada heaolu oma elus ja suhetes.

Oleme oma missiooni saavutamiseks loonud MTÜ Vaikuseminutid, mille põhikirja leiad SIIT.

Majandusaasta aruannetega saab tutvuda siin:

2018. a majandusaasta aruanne
2017. a majandusaasta aruanne
2016. a majandusaasta aruanne
2015 a majandusaastaaruanne

Visioon tulevikku:
Enesejuhtimise oskused on ühiskonnas normaalseks baasoskuseks.

Miks me näeme Vaikuseminutiteks vajadust?

Laste elu on varasemaga võrreldes aina kiirem ja võimalusterohkem, ühtlasi on see pingelisem ja koormavam. Oskus märgata enda tundeid, mõtteid ja enesetunnet aitab sellega paremini toime tulla, mõista nii ennast kui teisi. Nii on palju lihtsam olla hooliv iseenda ja teiste suhtes.

Inforohkus ja paljud laste igapäevased harjumused (nt nutiseadmetega) soodustavad tähelepanu automaatset hüplemist – sageli on lastel raskusi ka lühikest aega ühe tegevuse juures püsimisega. Vajalikke oskusi on võimalik arendada harjutustega, mis õpetavad tähelepanu sihipäraselt suunama ja elus ette tulevate pingetega paremini toime tulema. Seda nii täna – käesolevas hetkes – kui ka tulevases elus.

“Vaikuseminutite harjutused õpetavad lastele enesekohaseid oskuseid. Pean defitsiiti just nendes oskustes peamiseks põhjuseks, miks ei saavutata tugevat vaimset vormi ning mille asemel tekivad hoopis probleemid – motiveerimatus, tühjusetunne, vastutustunde puudumine ja tähelepanu püsimatus. Vaikuseminutite harjutused varustavad lapsi oskustega, mis võimaldavad neil muuhulgas teha intelligentset ja kvaliteetset, “peaga” tööd.”

psühhiaater Helena Lass

Materjalid ja koolitused

Pakume huvilistele praktilisi materjale, mis aitavad lastel ja täiskasvanutel parimal viisil Vaikuseminutite harjutustest kasu saada (harjutuste tekstid, juhendid, audiomaterjalid, kogemuste-nippide kogud jne). Ilmunud on praktiline tugimaterjal, mis sisaldab lisaks tutvustusele ja harjutustele ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele jpm. Audioharjutuste mugavaks kasutamiseks pakume avalikult kättesaadavat nutiäppi, mille valmimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Vaikuseminutite baaskoolitus on nüüdseks toimunud u 100 haridusasutuses (lasteaedadest gümnaasiumiteni), avatud koolituste kaudu oleme jõudnud vähemalt 300 haridusasutuseni. Selle 2-päevase väljaõppe on läbinud üle 1500 õpetaja üle Eesti, kes on sealt saanud oskused mitmekesise lastele sobiva harjutuste komplekti läbiviimiseks. Lisaks oleme väljaarendanud 8-nädalase teadveloleku kursuse täiskasvanutele, 4-osalise teadliku õpetaja kursuse haridustöötajatele, 2-osalise lapsevanemate baaskoolituse ning ettevõtetele sobiva minikoolituse ja koolituspäeva “Teadlikkus suhetesse”.

Koostöö ja arendused

Suurimat kasu toova harjutuste komplekti väljaarendamisel oleme ühest küljest toetunud teiste riikide kogemusele ja uuringutele (ingl. k märksõna mindfulness), teisalt teeme tihedat koostööd Eesti õpetajate ja psühholoogia-psühhiaatria väljaõppega spetsialistidega.

Algusest peale on meie sooviks välja töötada harjutuste komplekt, mis sobitub siinsesse konteksti – vastab just Eesti laste, lapsevanemate ja õpetajate vajadustele ja võimalustele. Oleme harjutustikku kogu aeg arendamas ja täiendamas, mistõttu on oluline harjutuste katsetamine ja kogemuste/tagasiside kogumine.

Teeme tihedat koostööd ülikoolidega, nii Tallinna ülikoolis kui Tartu ülikoolis on Vaikuseminutite lühiõpe integreeritud õpetajate väljaõppesse ning kaitstud üliõpilaste uurimistöid Vaikuseminutite kasutamisest ja mõjust. Olulisim teadusprojekt on 2017-2019 a Tartu Ülikooli uurimisgrupi poolt läbiviidav mõjuuuring, milles mõõdetakse 10-nädalase õppeprogrammi mõju 8. ja 9. klasside noortele (vt siit).

2015. aastast kuulume koalitsiooni Kiusamisvaba Haridustee Eest, kus meie partneriteks on Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Tervise Arengu Instituut.  Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning  Õiguskantsleri Kantselei, koostöös soovime luua turvalise kasvu- ja õpikeskkona kõigile lastele. 2017. aastast kuulume ka Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni.

 

Lisainfo: info@vaikuseminutid.ee

One comment on “Vaikuseminutite algatusest pikemalt

  1. Pingback: Kooliuuendused viiakse ellu supervisiooni ja coachingu toel - Dictum

Comments are closed.

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo