Aitäh, et tunned lähemat huvi Vaikuseminutite vastu. Loodame, et leiad siit vastused Vaikuseminutitega seotud küsimustele meie tegevuse ja plaanide kohta. Oleme avatud ka küsimustele, ettepanekutele ja mõtetele: info@vaikuseminutid.ee

Kes me oleme? 

MTÜ Vaikuseminutid koondab teadveloleku eksperte, kes on enam kui 5 aastat pühendanud oma oskusi selle nimel, et praktilised oskused oma psühholoogilise heaolu toetamiseks oleks laialdaselt ühiskonnas kasutuses. Meie eesmärk on viia kõigile kasulikud enesekohased oskused võimalikult paljudeni, muutes praktilise oskuste õppe ning tähelepanu ja meelerahu harjutused lihtsalt kättesaadavaks ja rakendatavaks kõigi jaoks.

MissioonÕpetada praktilisi ja tõenduspõhiseid oskusi enda emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks läbi enda tähelepanu suunamise.

Oleme oma missiooni saavutamiseks loonud MTÜ Vaikuseminutid, mille põhikirja leiad SIIT.

Majandusaasta aruannetega saab tutvuda siin:

2019. a majandusaasta aruanne
2018. a majandusaasta aruanne
2017. a majandusaasta aruanne
2016. a majandusaasta aruanne
2015 a majandusaastaaruanne

Visioon tulevikku:
Enesejuhtimise oskused on ühiskonnas normaalseks baasoskuseks.

Miks me näeme Vaikuseminutiteks vajadust?

Laste elu on varasemaga võrreldes aina kiirem ja võimalusterohkem, ühtlasi on see pingelisem ja koormavam. Oskus märgata enda tundeid, mõtteid ja enesetunnet aitab sellega paremini toime tulla, mõista nii ennast kui teisi. Nii on palju lihtsam olla hooliv iseenda ja teiste suhtes.

Inforohkus ja paljud laste igapäevased harjumused (nt nutiseadmetega) soodustavad tähelepanu automaatset hüplemist – sageli on lastel raskusi ka lühikest aega ühe tegevuse juures püsimisega. Vajalikke oskusi on võimalik arendada harjutustega, mis õpetavad tähelepanu sihipäraselt suunama ja elus ette tulevate pingetega paremini toime tulema. Seda nii täna – käesolevas hetkes – kui ka tulevases elus.

“Vaikuseminutite harjutused õpetavad lastele enesekohaseid oskuseid. Pean defitsiiti just nendes oskustes peamiseks põhjuseks, miks ei saavutata tugevat vaimset vormi ning mille asemel tekivad hoopis probleemid – motiveerimatus, tühjusetunne, vastutustunde puudumine ja tähelepanu püsimatus. Vaikuseminutite harjutused varustavad lapsi oskustega, mis võimaldavad neil muuhulgas teha intelligentset ja kvaliteetset, “peaga” tööd.”

psühhiaater Helena Lass

Materjalid ja koolitused

Pakume huvilistele praktilisi materjale, mis aitavad lastel ja täiskasvanutel parimal viisil Vaikuseminutite harjutustest kasu saada (harjutuste tekstid, juhendid, audiomaterjalid, kogemuste-nippide kogud jne). Ilmunud on praktiline tugimaterjal, mis sisaldab lisaks tutvustusele ja harjutustele ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele jpm. Audioharjutuste mugavaks kasutamiseks pakume avalikult kättesaadavat nutiäppi, mille valmimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Vaikuseminutite baaskoolitus on nüüdseks toimunud u 100 haridusasutuses (lasteaedadest gümnaasiumiteni), avatud koolituste kaudu oleme jõudnud vähemalt 300 haridusasutuseni. Selle 2-päevase väljaõppe on läbinud üle 1500 õpetaja üle Eesti, kes on sealt saanud oskused mitmekesise lastele sobiva harjutuste komplekti läbiviimiseks. Lisaks oleme väljaarendanud 8-nädalase teadveloleku kursuse täiskasvanutele, 4-osalise teadliku õpetaja kursuse haridustöötajatele, 2-osalise lapsevanemate baaskoolituse ning ettevõtetele sobiva minikoolituse ja koolituspäeva “Teadlikkus suhetesse”.

Koostöö ja arendused

Suurimat kasu toova harjutuste komplekti väljaarendamisel oleme ühest küljest toetunud teiste riikide kogemusele ja uuringutele (ingl. k märksõna mindfulness), teisalt teeme tihedat koostööd Eesti õpetajate ja psühholoogia-psühhiaatria väljaõppega spetsialistidega.

Algusest peale on meie sooviks välja töötada harjutuste komplekt, mis sobitub siinsesse konteksti – vastab just Eesti laste, lapsevanemate ja õpetajate vajadustele ja võimalustele. Oleme harjutustikku kogu aeg arendamas ja täiendamas, mistõttu on oluline harjutuste katsetamine ja kogemuste/tagasiside kogumine.

Teeme tihedat koostööd ülikoolidega, nii Tallinna ülikoolis kui Tartu ülikoolis on Vaikuseminutite lühiõpe integreeritud õpetajate väljaõppesse ning kaitstud üliõpilaste uurimistöid Vaikuseminutite kasutamisest ja mõjust. Olulisim teadusprojekt on 2017-2019 a Tartu Ülikooli uurimisgrupi poolt läbiviidav mõjuuuring, milles mõõdetakse 10-nädalase õppeprogrammi mõju 8. ja 9. klasside noortele (vt siit).

2015. aastast kuulume koalitsiooni Kiusamisvaba Haridustee Eest, kus meie partneriteks on Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Tervise Arengu Instituut.  Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning  Õiguskantsleri Kantselei, koostöös soovime luua turvalise kasvu- ja õpikeskkona kõigile lastele. 2017. aastast kuulume ka Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni.

 

Lisainfo: info@vaikuseminutid.ee

1 comment on “Vaikuseminutite algatusest pikemalt