♦    Kas oled märganud, et laste tulemused sõltuvad eelkõige keskendumisest?
♦    Kas soovid õppetöö läbiviimisel rohkem rahu ja süvenemist?
♦    Kuidas kujundada oskusi stressi ja pingetega toimetulekuks?

Tõenduspõhist teadveloleku metoodikat saab õppida avatud koolitustel, kuid parim variant on korraldada väljaõpe terve kooli või lasteaia meeskonnale.

Vaikuseminutite kasutamine koolis 

Tähelepanu ja meelerahu harjutusi kasutatakse rohkem kui 60 riigi koolides, et toetada laste keskendumisvõimet ja häälestada neid rahulikule õppetööle. Viimastel aastatel on plahvatuslikult kasvanud nende lähenemiste efektiivsusuuringute arv ning tulemused näitavad suurenevat empaatiavõimet, väiksemat stressi, paremaid akadeemilisi tulemusi jpm (tutvu uuringutega siin).

Marimall-300x219 (1)“Need paar minutit tunni alguses aitavad rahuneda, keskenduda ja häälestuda ümber vahetunni saginast. Olen neid harjutusi oma õpilastega iganädalaselt teinud juba üle poole aasta ja usun, et nendest kujuneb harjumus, tööriist, mida saab kasutada just sel ajal, kui seda vaja läheb, näiteks keskendumisel enne eksamit või, miks ka mitte, keeruliste eluliste suhete lahendamisel.”

Mari-Mall Feldschmidt (eesti keele õpetaja, Narva Vanalinna Riigikool)

Vaikuseminutite põhikoolitusest saavad õpetajad lihtsad ja praktilised töövahendid, et

♦    luua pelgalt mõne minutiga tunni alguses rohkem tunnirahu ja õpirõõmu;
♦ parandada sooritusvõimet tähelepanu nõudvates ülesannetes (sh eksami-situatsioonis);
♦  arendada tähelepanelikkust üksteise suhtes, mis viib hooliva käitumiseni ja aitab ennetada koolikiusamist;
♦  vähendada kooliperes stressi ja parandada kõigi (sh riskilaste) oskusi toime tulla ümbritsevate pingetega;
♦  luua paremaid suhteid nii õpilastega kui kolleegidega (sotsiaal-emotsionaalsed oskused).

Vaikuseminutite kasutamine lasteaias

♦  Kas näed, et lastel on vaja abi rahunemiseks ja keskendumiseks?
♦  Kas soovid rühmas rohkem rahu ja vaikust?
♦  Kuidas aidata kaasa, et lapsed õpiksid oma tundeid mõistma?

Nende vajaduste osas saab abi Vaikuseminutite tähelepanu ja meelerahu harjutustest. Vaikuseminutid on lühikesed ja mõjusad harjutused, mis õpetavad paremini märkama enda sees ja ümber toimuvat.

Vaikuseminutite abil saab arendada
♦  oskust ise rahutusest ja ärevusest väljuda, õppida paremini toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja  stressirohkete olukordadega;
♦  võimet oma tähelepanu suunata ja hoida, keskenduda ja süveneda;
♦  suutlikkust mõista oma tundeid ja mõtteid;
♦  empaatiavõimet ning heatahtlikku-tähelepanelikku hoiakut, mis aitab olla hooliv nii enda kui teiste suhtes.

“Vaikuseminutite koolitus andis tunde, mille baasil ise luua läbi oma kogemuse. Info on kättesaadav 1975004_521295684675730_1606776251790797014_n (1)kõikidele, väärtuslikum sellest on oskuse õpetamine, mida selle infoga peale hakata. Sellepärast ei väsi ma kordamast, kuivõrd suurepärasel tasemel oli see koolitus! See aitas leida selle tunde, mida vajame, et laste juurde minna vaikuseminutitega.”

Merike Nurk (vanemõpetaja,
Tallinna Luha lasteaed)

Kaheosalise baaskursuse teemad

Baaskursuse I kohtumine (7 ak/h)
KUIDAS TREENIDA TÄHELEPANUKUTSIKAT
— tutvutakse Vaikuseminutite harjutuste toimega ja neuroteadusliku taustaga;
— kogetakse erinevaid harjutusi keskendumise treenimiseks ja rahuliku õpivõimelise seisundi loomiseks;
— õpitakse harjutuste juhendamisoskust, et lastega tunnis Vaikuseminuteid kasutada;
— saadakse inspiratsiooni ja nippe, et hoolitseda ka enda emotsionaalse tasakaalukuse ja heaolu eest.

Baaskursuse II kohtumine (7 ak/h)
TÄHELEPANELIKKUSEST ENESEJUHTIMISENI
Pärast paarikuist Vaikuseminutite rakendamist toimub teine koolituspäev, mille käigus:
— tegeletakse lähemalt enesejuhtimise teemaga, kogedes ja juhendades vastavaid harjutusi;
— uuritakse segavate emotsioonide ja mõttemustrite meelevallast pääsemise võimalusi;
— omandatakse lisateadmisi harjutuste praktilistest kasutusvõimalustest;
— leitakse lahendusi praktika ajal tekkinud küsimustele ja kitsaskohtadele.

Vaikuseminutite baaskursus on parim stardikomplekt, et õpetajad saaksid hakata erinevaid harjutusi järjepidevalt ja tulemuslikult kasutama.

poiss-kirjutab-vaatabSoovid rohkem teada? Pane oma küsimus ülalolevasse ankeeti kirja!

Info avatud koolitustest ja teistest õppevõimalustest leiad siit.

Meie koolitajate tutvustused leiad siit.

Siit saad alla laadida koolituse tutvustuse koolidele ja  lasteaedadele (1 lk, sobib printimiseks).

Baaskursuse õppekava ja õppekorralduse leiad SIIT.