Täname Aitan Eestit MTÜd toetuse eest, et tõenduspõhised oskused jõuaksid tervishoiutöötajateni.
Toetus läheb tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste vaimse heaolu tõstmiseks. Need, kes päevast päeva teisi ennastsalgavalt toetavad, on ise tohutu surve all ja läbipõlemise äärel.
Vaikuseminutid viib meditsiinitöötajatele läbi koolituse, kus antakse kõrge läbipõlemise riskiga meedikutele tõhusad psühholoogilised oskused selleks, et tulla toime stressiga, vältida läbipõlemisohtu ning suurendada oma heaolu, kasutades tõenduspõhist teadveloleku (mindfulness) metoodikat.
⚕️kursusel läbivad osalejad tehnikaid, mille abil toetada enda tasakaalukust ja keskendumisvõimet, ennetada-leevendada pinget ja ärevust ning neist tingitud üleväsimust;
⚕️arendavad oskusi märgata oma mõttemustreid ja emotsioone ning tugevdada enda stressiga toimetuleku võimet;
⚕️leiavad võtteid astuda automaatpiloodilt maha ning kogeda ärgast siin-ja-praegu kohalolu, mis suurendab positiivsust ja tajutavat rahulolu.

Kui tahad õppida, kuidas teadveloleku pause endagi ellu tuua, siis praktilised tehnikad ja toe nende rakendamiseks saad Vaikusminutite koolitustelt, mille leiad SIIT.