Õpetajale

Teaduspõhisele praktikale tugineva koolituse läbimine võimaldab alustada või edasi arendada enda oskuseid tähelepanu ja meelerahu harjutuste kasutamisel (teadveloleku toetamine). Kursuste käigus saadavad teadmised ja praktilised oskused aitavad paremini mõista enesekohaste oskuste arendamise vajalikkust ja praktiliste harjutuste mõju meie elukvaliteedile.

Vaikuseminutite õpetaja arenguprogrammi kuuluvad järgmised kursused:

♦   Keskendumise ja enesejuhtimisoskuste baaskursused õpetajale
Millest sõltub tähelepanuvõime ja kuidas seda treenida? Tähelepanu teadlik suunamine enesejuhtimise eesmärgil. Praktilised teadveloleku harjutused ja oskused harjutusi rakendada nii enda kui ka laste tähelepanu hoidmise ehk keskendumise, emotsioonide ja mõttemustritega toimetuleku treenimiseks.

6

♦ Teadliku õpetaja kursus

“Pingetega toimetulev ennastjuhtiv õpetaja – teadlik õpetaja”

Õpetaja töö pakub vaieldamatult väljakutseid, millega kaasneb rõõm ja eduelamused, kuid ka oht väsida ja läbipõleda. Väsimust võib põhjustada kestev stress seoses keeruliste suhete ja situatsioonidega, lähenevad tähtajad, vastuolulised ootused ja nõudmised, meie enda sisemine kriitika ja rahulolematus. Teadliku õpetaja kursusel uurime, kuidas võtta vastutust enda heaolu eest ning parandada toimetulekut igapäevaste väljakutsetega.

2018 aastal 12 koolis süsteemselt teadusuuringu raames õpetajate oskusi arendades (6 koolituspäeva ehk baaskoolitus + Teadliku õpetaja kursus) kogesime, et õpetajad leidsid koolitusprotsessi tulemusel väljapääsu kivistunud käitumismustritest ja hoiakutest ning kujunes suutlikkus uuel viisil toimetada nii enese, õpilaste kui õppemeetoditega (nii et uus õpikäsitus ei jää teooriaks). Oluline alus selleks on võimekus enda stressi ja emotsioonidega toime tulla, samas ka oskused ja hoiakud õpilaste vajadusi märgata ning luua nii motiveeritust kui ka arendavat õpikeskkonda.

Paraneb õpetaja enesetõhusus ja emotsioonide regulatsioon. Kursuste järgselt suurenes õpetajate enesetõhusus ehk uskumus, et nad saavad erinevate tööülesannetega hakkama. Teiseks pidasid õpetajad end pärast kursuste läbimist tähelepanelikumaks ja vähem hooletuks, rohkem võimeliseks oma emotsioone reguleerima ning olid oma vigade ja puuduste suhtes konstruktiivsema hoiakuga.

Programmis osalenud õpetajad on suuliselt esile toonud ka positiivseid muutusi klassikliimas: “Suurenes teineteisemõistmine, tasakaalukas suhtlemine ja empaatia.” Õpilased rõhutasid fookusgruppides ka paremat emotsioonidega toimetulekut ning vähenenud tülisid. 

♦   Teadveloleku kursus – 8-nädalane kursus isikliku meelerahu praktika väljaarendamiseks. Kohtumiste teemad: teadlikkus, lõdvestumine, kohalolu, mõttemustrid, emotsioonid, suhted, kurnavad ja kosutavad asjad/tegevused, kuidas edasi. Lisaks igapäevased harjutused nutiäpi toel.

Koolituste fookuses on praktilised teadmised ja oskused, mille omandamine aitab teha harjutusi mugavamalt ja paremate tulemustega. Samuti kuuluvad programmi koolitused, mille käigus omandate oskused nende praktikate lastega jagamiseks. Pöörame palju tähelepanu erinevate harjutuste läbi tegemisele ja praktikult-praktikule soovituste jagamisele.

2

♦   Noorteprogrammi juhendaja väljaõpe –kogemuslik kursus, mille käigus saab läbida noortekursusel tehtavaid harjutusi ja ekperimente, arutleda võimalike ettetulevate keerukuste üle.

Kursusele tuleku eelduseks on tervikliku õpetaja arenguprogrammi läbimine. Vaata ka stipendiumi kohta täpsemalt siit.

♦   Noorteprogramm 8.-12. klassi noortele – teaduspõhistel praktikatel põhinev 10-nädalane teadveloleku kursus, mis pakub noorele tuge läbi mõjusate tähelepanu ja meelerahu harjutuste. 10 temaatilist arutelutundi teemadel: tähelepanu, ajus toimuv ja valikuvabadus, puhkus, emotsioonid ja nende juhtimine, mõtetega toimetulek, konfliktide lahendamine, heasoovlikkus. Lisaks veel igapäevased harjutused ainetundides ja personaalne noorteäpp igale õpilasele. Vaata täpsemalt siit.

layer_img