Äsja lõppenud suvel lõpetas suur osa meie meeskonnast 12 inimest! rahvusvaheliselt tunnustatud üle seitsme kuu pikkuse MBSRi programmi sertifitseeritud väljaõppe. Nüüd saame Eestis tõenduspõhiste teadveloleku programmide rakendamise eest veel paremini seista!

MBSR ehk Mindfulness Based Stress Reduction on lääne meditsiinis alustrajav teadveloleku programm stressi vähendamiseks, mille lõi 1979. aastal dr Jon Kabat-Zinn. 50 aasta jooksul on programmi tulemuslikkust näidanud tuhanded uuringud, sh depressiooni, ärevuse ja stressi vähendamise ning raskelt haigete elukvaliteedi parandamise kohta.

Mindfulness’i (teadveloleku) mõiste ja mõistmise ümber keerleb palju väärarusaamu ning sellest saadakse tihtipeale erinevalt aru. Terminit mindfulness on kasutatud, et viidata psühholoogilise teadlikkuse seisundile, praktikale, mis soodustab teadlikkust ja on ühtlasi üks info töötlemise viis (Davis, Hayes 2011). Jon-Kabat Zinn selgitab mindfulness’i aga nii, et teadvelolek tähendab kindlal moel teadlik olemist: eesmärgipäraselt, hetkes ja hinnanguid andmata. Selline teadvelolek suurendab teadlikkust, selgust ning soodustab praeguse tegelikkuse aktsepteerimist (Kabat-Zinn, 2015).

WHO statistika näitab, et Eesti on depressiooni poolest maailmas esirinnas ja see haigus on diagnoositud umbes 75 000 eestimaalasel ehk 5,9 protsendil meie inimestest. Teisisõnu halvab püsiv masendus iga saja hulgast viit-kuut inimest (Rõuk, 2018). Et läbipõlemist ja depressiooni vältida, on oluline oma vaimse tervise ja heaolu eest hoolitseda.

Selleks, et iseenda vaimse tervise ja heaolu eest hoolt kanda ning läbipõlemist ennetada ja vältida, saab ühe meetodina kasutada teadveloleku praktikaid. MBSRi programm on selgelt määratletud ja süstemaatiline inimesekeskne hariduslik programm, mille keskmes on suhteliselt intensiivne teadveloleku õpetus. Selle eesmärk on õpetada, kuidas enda eest paremini hoolitseda, tervislikumalt elada  ja oludega paremini kohaneda. Mudelit on edukalt kohandatud ja kasutatud paljudes meditsiinikeskustes ning näiteks ka koolides, vanglates, spordiprogrammides, erialastes väljaõppeprogrammides ja asutustes.

USAs ja Iisraelis medõdede seas korraldatud uuringust selgus, et mindfulness’i-praktikaid saab töökohtades õpetada ning need võivad olla kasulikud komponendid töötajate läbipõlemise vähendamise strateegias. Samas uuringus tehtud osalejate päevikute kvalitatiivne analüüs näitas vähenenud stressi, paranenud sisemist rahu, kaastunnet ja rõõmu, paremat fookust ning eneseteadlikkust (Moody, Kramer, Santizo, Magro, 2013).

Mindfulness’i kasutegurina on arvukad psühholoogilised uurimused näidanud, et seda regulaarselt praktiseerivad inimesed on keskmisest õnnelikumad ja eluga rohkem rahul. Järjepidevalt tähelepanu ja meelerahu harjutusi tehes vähenevad ärevus, depressioon ning närvilisus. Lisaks paraneb mälu, lüheneb reageerimisaeg ning vaimne ja füüsiline vastupidavus suurenevad. On leitud, et selliste harjutuste tegemine vähendab tõsiste tervisehädade põhjustatud vaevusi, näiteks kroonilist valu ja vähki, ning võib aidata leevendada alkoholi- ja uimastisõltuvust. Uuringutest on selgunud, et tähelepanu ja meelerahu harjutused tugevdavad immuunsüsteemi ja aitavad seeläbi kiiremini külmetusest, gripist ja teistest haigustest paraneda. (Williams, Penman 2013)

Meie koolitaja oli Leena Pennanen, kes on Jon Kabat-Zinni sõber ja õpilane. Leena teeb koostööd Browni ülikooliga, et tagada rangetel ja ühtsetel standarditel põhinev originaalprogramm. Seisame üheskoos selle eest, et MBSR leviks võimalikult paljude inimesteni ning võimalikult paljud saaksid sellest kasu. 

Õnnitleme veel kord programmi läbinud meeskonnaliikmeid palju õnne Elin Ots, Edvard Ljulko, Helena Väljaste, Jaanika Peeba, Jannus Jaska, Kaia Lainola, Kristel Põder, Lii Kaudne, Matti Orav, Nelli Jung, Rainer Melts ja Sigrid Melts! 

Postituses on kasutatud infot Piret Maibergi seminaritööst. 

Allikad: 

Davis, Daphne M, Hayes, Jeffrey A. (2011) What Are the Benefits of Mindfulness? A Practice Review of Psychotherapy-Related Research. Springer Science+Business Media, LLC. Loetud aadressil https://www.apa.org/pubs/journals/features/pst-48-2-198.pdf

Kabat-Zinn, Jon (2015). Sa oled alati kohal. Tallinn: Varrak Moody, Karen; Kramer, Deborah; Santizo, Ruth O, Magro, Laurence (2013). Helping the Helpers: Mindfulness Training for Burnout in Pediatric Oncology-A Pilot Program. Journal of Pediatric Oncology Nursing 30(5):275-284

Rõuk, Laura, (2018, 9.märts). Eestlased depressiooni poolest esirinnas: kuidas vaimset tervist ravida? Postimees. Loetud aadressil https://tervis.postimees.ee/4434135/eestlased-depressiooni-poolest-esirinnas-kuidas-vaimset-tervist-ravida

Williams, Mark; Penman, Danny (2013). Ärksus, tee rahuni pöörases maailmas. Pegasus. Maiberg, Piret (2019) Mindfulness-praktikad enda heaolu ja vaimse võimekuse eest hoolitsemiseks (Eesti teadveloleku koolitajate näitel), kättesaadav aadressil http://andragoogika.tlu.ee/?page_id=1194.

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) originaalprogrammi põhikoolitus, kättesaadav aadressil https://www.tarkustekool.ee/pikad-oppeprogrammid/mindfulness/.